Privé workshop bevalvoorbereiding | 1 afspr

Block card
200,00

Description

Wil je graag op maat een privé les volgen. In deze 2,5 uur zullen we jou/jullie persoonlijke wensen en behoeftes uiteen zetten en geven we o.a. inzicht in de mogelijkheden, voorzien van de juiste informatie en persoonlijke aandacht. Ook heel geschikt om je geheugen op te frissen voor een 2e of 3e bevalling.

Onderwerpen die o.a. aanbod kunnen komen zijn:

✔ Praktisch; Fases van de bevalling, ademtechnieken, houdingen/bewegingen, massage, tegendruktechinieken, ontspanningsoefeningen, enz.

✔ Partner: Hoe kan je (beval)partner je zo optimaal mogelijk ondersteunen, motiveren en het verloop van de bevalling daardoor positief beïnvloeden.

✔ Mentaal: Wat is voor jou belangrijk om je veilig, gehoord en geliefd te voelen, hoe kun je in je regie blijven en een juiste copingsstrategie aannemen.

✔ Fysiek: Hoe ondersteun je het bevalproces en vergroot je de kans op een soepelere, actieve, minder pijnlijke bevalling.

✔ Moeilijke eerdere bevalling/ligging baby: Middels de Body Ready Method® en Spinning Babies®.

Wanneer je deze workshop boekt, neem dat even contact op om een afspraak te plannen.

ENG: Would you like to follow tailor-made private lesson? In this 2,5 hrs we will explain your personal wishes and needs and we will provide insight into the possibilities, provided the right information and personal attention. Also very suitable to refresh your memory for a 2nd or 3rd birth.

✔ Practical; Birth fases, breathing techniques, postures/movements, massage, counter-pressure techniques, relaxation exercises, etc.

✔ Partner: How can your (birth)partner support and motivate you as optimally as possible and thereby positively influence the course of the birth.

✔ Mental: What is important to you to feel safe, heard and loved, how can you stay in control and adopt the right coping strategy.

✔ Physical: How do you support the birthing process and increase the chance of a smoother, active, less painful birth.

✔ Difficult previous delivery/baby position: By using Body Ready Method® and Spinning Babies®.

When you book the workshop, please contact us to schedule the appointment.

Buy now
Number of included units
1 unit
Valid from
purchase date
Duration of validity
3 months
Valid at
  • Studio Vansi
Included activities
  • Mama Support ONLINE

* All prices including VAT