Jaarlidmaatschap - 2 x per week les naar keuze

2 lessen per week | betaling per maand | duur 12 kalendermaanden | opzeggen na 12 kalendermaanden | opzegtermijn 1 maand | automatische verlenging van 12 maanden (een mail voor verlenging wordt vooraf gestuurd)
49,95 / month
Runtime: 12 months
9 participations / month

Description

Dit lidmaatschap geeft recht op deelname aan yogalessen naar keuze met een frequentie van gemiddeld 2 x per week / 9 x per maand. Iedere maand begin je met een nieuw lestegoed van 9 lessen. Gemiste lessen kunnen uitsluitend binnen dezelfde kalendermaand worden ingehaald, deze worden niet meegenomen naar de volgende maand(en).

De minimale lidmaatschapsduur bedraagt 12 maanden en wordt steeds weer verlengt met een periode van 12 maanden. De opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand voor afloop van de minimale lidmaatschapsduur. Wanneer het lidmaatschap niet tenminste 1 kalendermaand voor beëindiging van de lidmaatschapsduur is opgezegd, wordt deze automatisch voor eenzelfde periode verlengd. Hierover ontvang je via email bericht.

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 02/10/2023. Afterwards, you will be charged every 1 month.
If you cancel the membership until 01/09/2024, it will be terminated on 01/10/2024.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 12 months.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.

* All prices including VAT