SportBalanz - Shop

Memberships

Jaar lidmaatschap 1 x per week

28.50 € / month

Runtime: 12 months

1 participation / week

Jaar Abonnement Jeugd

28.50 € / month

Runtime: 12 months

2 participations / week

Jaarlidmaatschap 2 x per week

37.50 € / month

Runtime: 12 months

2 participations / week

Jaar Abonnement

37.50 € / month

Runtime: 12 months

2 participations / week

Half Jaar Abonnement

42.50 € / month

Runtime: 6 months

2 participations / week

Jaar lidmaatschap 3 x per week

3 x per week smallgroup training

42.50 € / month

Runtime: 12 months

3 participations / week

Maand Abonnement

47.50 € / month

Runtime: 1 month

2 participations / week

Products

89 €10 Sessions

Strippenkaart 10

3 month(s) valid from 1st booking
169 €20 Sessions

Strippenkaart 20

6 month(s) valid from 1st booking
9.50 €1 Sessions

Smallgroup Training

1 day(s) valid from purchase date