back to the price overview

Medische Fitness

Met dit membership kan je vrij trainen in de gym met het schema wat voor jou op maat is gemaakt door jouw fysiotherapeut.
33,00 / month
Runtime: 3 months
1 participation / day
Cancel anytime online

Description

medische fitness is een abonnement waarbij je 3 maanden traint. Er vindt een intake plaats door een fysiotherapeut en daarbij wordt een trainingsdoel bepaald. Hieruit komt een schema voort waarmee u zelfstandig aan de slag kan nadat u de instructie van het schema heeft ontvangen. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie waarbij het schema eventueel kan worden aangepast en aan het einde een evaluatie waarin wordt gekeken of de doelen zijn behaald en of er nog nieuwe doelen zijn of niet behaalde doelen waarvoor u eventueel kan door trainen. Voor vragen kunt u contact opnemen met training@sportplusfysiotherapie.nl

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 28/09/2021. Afterwards, you will be charged every 1 month.
A cancellation is possible at all times.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 3 months.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.