back to the price overview

Onbeperkt sporten

29,00 / month
Runtime: 1 month
Unlimited participations

Description

Algemene voorwaarden

Ondergetekende is bekend met de kosten van het lidmaatschap en dient maandelijks vooruit te betalen. De betaling gaat via automatische incasso en gaat in op de 1e van de maand. Sport en dansstudio F!T is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Opzeggen kan schriftelijk of per mail, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de nieuwe betalingsperiode. (U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging) Tijdens de schoolvakanties hebben wij een aangepast rooster.

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 19/08/2022. Afterwards, you will be charged every 1 month.
If you cancel the membership until 30/08/2022, it will be terminated on 30/09/2022.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 1 month.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.