back to the price overview

Maandabonnement

Maandelijks opzegbaar
55,00 / month
Runtime: 1 month
Unlimited participations

Description

Bij het ondertekenen van deze overeenkomst ga je akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement die je vindt op de website van Bewust-Fit. Hieronder een aantal belangrijke punten.

• De overeenkomst is voor een minimale duur van 1 maand • De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 1 kalendermaand • dit betekent dat er altijd minimaal nog 1 volledige maand betaald moet worden • wanneer je het abonnement na de 28e (administratiedatum) opzegt, dan moeten er nog 2 maanden betaald worden.

Op de tussen Bewust-fit en de cliënt gesloten overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Bewust- fit van toepassing. Deze voorwaarden zijn een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, de voorwaarden te hebben ingezien en daarmee akkoord te zijn gegaan.

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 24/09/2021. Afterwards, you will be charged every 1 month.
If you cancel the membership until 30/09/2021, it will be terminated on 31/10/2021.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 1 month.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.