STUDIO | Workshop Aruna Yoga Experience with Nicki Forman

Yogasite
at 04/12/2021 13:00-15:30 o'clock (150 min)
Address: Dr. Struyckenstraat 165, 4812 BC Breda
Price: 0.00 €
Workshop is fully booked

About

Aruna-yoga workshop met Nicki Forman bij Yogasite voor een Aruna Yoga-ervaring die is afgestemd op jou in het huidige moment.

Aruna yoga is een vorm van yoga die verschillende vormen omvat, zoals Hatha, Vinyasa en op Kundalini yoga gebaseerde houdingen en technieken. Het is een practice die gebaseerd is op bewustzijn op alle niveaus; op wat er nu is en wat er omhoog komt. Ongeacht wat het is. Het leert je om het nu te omarmen en zonder oordeel te ervaren. Het geeft een mogelijkheid om de wispelturigheid van je gedachten tot rust te brengen door een toeschouwer te worden.​

Het is niet nodig om lenig te zijn, of zelfs om fysiek in staat te zijn yoga te beoefenen. Het doel van Aruna yoga is om emotionele blokkades te doorbreken, door verschillende technieken van yoga, pranayama en meditatie te gebruiken. Natuurlijk kan het ook fysiek sterke uitwerkingen hebben wanneer de houdingen, op basis van Kundalini yoga, actief worden beoefend. Maar het gaat veel verder dan het fysieke en door alleen maar aanwezig te zijn bij de workshop, zonder aan het fysieke gedeelte mee te doen, zul je de helende werking ervaren.​

Het is een helende practice met als doel om de deelnemer in verbinding te brengen met zijn natuurlijke staat van zijn, de vrijheid, vrede en waarheid die zich in ons allemaal bevindt! Vanuit deze oneindige Zelf, is er ruimte voor heling, transformatie en bewustwording. De practice ondersteund deze innerlijke verbinding. Muziek, geluid, en emotionele release zijn hier onderdeel van. We gebruiken asana (yogahoudingen), pranayama (ademhalingsoefeningen), concentratie en meditatie om de gedachten te stillen. We verweven de vraag; ''Wie ben ik?'' in het proces, om identificatie met de illusie en scheiding van de waarheid van onze ware Zelf los te laten. Met het beantwoorden van deze vraag realiseren we de staat van Sat Nam.​

De workshop wordt gegeven in het Engels. Ervaring met yoga is niet nodig! iedereen is welkom.

EN: Join Nicki Forman at Yogasite in Breda for an Aruna Yoga experience tailored to meet you in the present moment.

Aruna Yoga is a yoga practice which encompasses all forms of yoga including Hatha, Vinyasa and Kundalini inspired practices and technologies. It is a practice based on being present on all levels: to what is here and to be still with what arises. No matter what that is. It teaches to welcome the present moment and suspend judgment. It offers a way of stilling the fluctuation of the mind through becoming a witness or observer.

There is no need to be flexible or even physically able to practice to do Aruna Yoga. Its aim is to open up to emotional blocks that are released using the technology of the various lineages of yoga, pranayama and meditation. Ofcourse if practiced vigilantly it has a strong physical asana (posture) practice with a palpable flavour of Kundalini Yoga. Yet it is a bodiless yoga too and even just being present in sessions without participating in the physical activity will open you up to its healing capacity.

Aruna Yoga is a healing practice which aim is to awaken the practitioner to their true nature, to the freedom, peace and truth that is within us all! From this space of the Infinite Self, all healing, transformation and awakening is available. The practice cultivates this inner connection. Music, sound, emotional catharsis are part of its characteristics. We use yoga asana (posture), pranayama (breathing exercises), concentration and meditation to still the mind. We interweave the singular enquiry of ‘Who am I?’ to dissolve identification and separation from our true nature as freedom. In answering the question of self enquiry we self realize the state of sat nam.

This workshop will be held in English. No prior yoga experience is necessary. All levels welcome.

Cost: € 45,- Date: Saturday 4th December 2021 Time: 13:00-15:30

show more

Teacher

Nicki Forman
NL: Nicki heeft Aruna Yoga ontwikkeld, waarin verschillende vormen van yoga worden gebruikt en het is gericht op yoga psychologie, het loslaten van emotionele blokkades en heling. Lees hier meer over Nicki: https://www.yogasite.nl/nicki-forman. EN: Nicki founded the practice of Aruna Yoga, which incorporates the various lineages of yoga, has a focus on yoga psychology and emotional release and healing. Read more about Nicki right here: https://en.yogasite.nl/nicki-forman.

Cancellation conditions

Cancel online anytime through Eversports.